Dordtse Kil

Onbeschaamde

Rozijnkorf

Dichterbij

Schapenkoppen
binnenkort nog meer legenden!!!

Schapenkoppen

De inwoners van bijna alle steden in Nederland hebben wel een scheldnaam. De Dordtenaren heten Schapenkoppen. De oorsprong van die naam is een aardig verhaal.
Tot 1866 bestond er een accijns op het geslacht' dat wil zeggen dat er belasting werd geheven op de import van vlees en voor de slacht bestemde dieren.
Belastingontduiken is niet alleen van deze tijd. Ook de twee Dordtenaren die in de Alblasserwaard een schaap hadden gekocht, voelden er weinig voor de stadskas te spekken. Maar goede raad was duur. Hoe konden de belastingambtenaren aan de Riedijkspoort om de tuin worden geleid? Het antwoord stond in de buurt van de Veerdam in Papendrecht: een aangeklede vogelverschrikker. Bijna was het plan gelukt. Het schaap werd met de kleren van de vogelverschrikker aangekleed als een mens, compleet met broek, jas en pet. Bij de Riedijkspoort namen de twee mannen het dier tussen hen in, en hielden het aan de voorpoten vast. In de avondschemering leek het net alsof er drie mannen de poort kwamen binnenwandelen. De middelste was weliswaar wat onvast ter been, maar dat was in die tijd niet ongebruikelijk.

Doorlopen
Natuurlijk hadden de 'drie' mannen niets aan te geven bij de poort en ze konden doorlopen. Maar net toen het plan bijna geslaagd leek, liet het schaap een langgerekt, klagelijk bèèèèèè horen. Er zat niets anders op dat de vermaledijde belasting te betalen. Maar sinds die tijd heten Dordtenaren Schapenkoppen.
Na de officiële opening van de nieuwe verkeersbrug over de Beneden-Merwede tussen Dordrecht en Papendrecht, op 23 september 1967 is, werd naast de afrit aan de Dordtse zijde een monument opgericht, ter herinnering aan het voorval. Het ontwerp van het metaalplastiek is van Cor van Gulik, in samenwerking met Piet Kraus. Het geld voor het beeld werd bijeengebracht door de Dordtse burgerij. Met enige goede wil zijn in het beeld twee mannen te herkennen die een aangekleed schaap met zich meevoeren.


[ Deze pagina is onderdeel van DORDT.NL ] [ © Copyright Jaap Bouman 1996/1997/1998 ]

DORDT.NL