50 vragen en antwoorden over uw gazon

ook verkrijgbaar
in handige pocket
(vraag hem aan via een mailtje)

Het aanleggen en onderhouden van een mooie grasmat is niet moeilijk als u zich goed laat informeren. Dit boekje helpt u hiermee snel op weg en geeft antwoord op de vijftig meest gestelde vragen. Middels een op alfabet gerangschikte inhoudsopgave kunt u uw vraag snel terugvinden en leest u direct hoe het probleem kan worden opgelost. U dient altijd in gedachte te houden, dat kwaliteitsproducten altijd aan de basis liggen van een mooi resultaat. Alleen met kwalitatief hoogwaardige graszaden en gazonmeststoffen kunt u uw groene droomwens verwezenlijken en wordt u die buurman, waar het gras altijd groener is.

 

Vraag 1

Welke voorbereidingen moet ik treffen voordat ik een gazon kan aanleggen?

Als tijd een ondergeschikte rol speelt, kunt u een zogenaamde groenbemester toepassen. Een groenbemester(b.v. gele mosterd, klaver of aardappels) maakt de grond goed rul en vijzelt het bestanddeel aan organische stoffen in de grond flink op. Indien u direct wilt inzaaien kunt u de grond vruchtbaar maken door b.v. gedroogde koemest of natuurcompost door de grond te werken. In beide gevallen dient u voor inzaai de grond twee keer goed door te spitten en d.m.v. een hark goed te egaliseren. Een geëgaliseerd gazon lijkt veel mooier voor het oog. Neem hiervoor gerust de tijd, want een goed aangelegd gazon kan tientallen jaren meegaan.
TERUG NAAR BOVEN


 

Vraag 2

Wat moet ik doen als mijn tuin te nat is?

Als u voortdurend een drassige tuin hebt betekent dit dat de bodemgesteldheid het water slecht doorlaat. Hier moet u iets aan doen. U kunt b.v. turfstrooisel strooien en door de grond werken. Turfstrooisel neemt veel water op en houdt dit lang vast. Dit materiaal moet wel zo’n 20cm door de grond worden gewerkt. Als dit onvoldoende helpt en er steeds plassen blijven staan kunt u gaten boren van 60 à 70 cm met een zogenaamde grondboor. Deze gaten boren door compacte aardlagen heen en indien ze met kiezelstenen worden gevuld, kan het water wel makkelijk worden afgevoerd. Als dit ook niet helpt rest u nog één mogelijkheid en dat is het aanleggen van een drainage systeem. U kunt dit laten aanleggen door b.v. een hoveniersbedrijf. Een dergelijk systeem voert overtollig water snel af naar het laagste punt(vaak de riolering). Pas nadat dit probleem is opgelost kunt u met de aanleg van uw gazon gaan beginnen.
TERUG NAAR BOVEN


 

Vraag 3

Welk graszaadmengsel kan ik het beste uitkiezen?

Let bij uw keuze goed op de toepassing van uw gazon. Ligt de tuin in de schaduw, spelen er kinderen en/of honden op, heeft u wel tijd voor grasmaaien. Op pagina 16 gaan we hier wat uitvoeriger op in. Belangrijk is echter wel goed over uw keuze na te denken
TERUG NAAR BOVEN


 

Vraag 4

Wat is bodembemesting?

Bodembemesting is het voeden of beter het verrijken van de bodem d.m.v. een organische of chemische meststof. Deze meststoffen bevatten altijd Stikstof(N), Fosfaat(P) en Kalium(K). U vindt de waarden altijd terug op de zij- of achterkant van een meststof verpakking. Door de grond op deze wijze te verbeteren worden de leefomstandigheden van uw aan te leggen gazon geoptimaliseerd. De structuur van de grond en dus de bewerkbaarheid kan het beste worden aangepakt met b.v. natuurcompost of gedroogde koemest.
TERUG NAAR BOVEN


 

Vraag 5

Inzaaien of graszoden leggen?

Of u nu inzaait of kiest voor het leggen van graszoden, de voorbereiding hiervoor blijft gelijk. Het inzaaien is natuurlijk goedkoper, maar stelt uw geduld op de proef. Pas na ca. 2 maanden kan de mat echt worden betreden. Het leggen van graszoden is aanmerkelijk duurder maar levert direct resultaat op. Een ingezaaid gazon heeft overigens een veel langere levensduur
TERUG NAAR BOVEN


 

Vraag 6

Hoe moet ik de grond voorbereiden op het leggen van graszoden?

De voorbereiding van het perceel waarop een graszodenmat wordt gelegd vraagt net zoveel aandacht als een in te zaaien stuk grond. De grond dient vrij te zijn van kluiten, stenen en oneffenheden. Het leggen van zoden kun je vergelijken met het leggen van vloerbedekking. De rollen dienen direct tegen elkaar te worden gelegd. U begint rondom aan de buitenzijde en werkt dan de binnenkant af. De laatste zoden kunnen eenvoudig met een mes op maat worden gesneden. Voor en na het leggen kunt u het ‘aanslaan’ van de zodenmat bevorderen door graszoden mest te strooien. Het is heel belangrijk de graszoden de eerste weken goed nat te houden.
TERUG NAAR BOVEN


 

Vraag 7

Is het noodzakelijk een beregeningssysteem aan te leggen?

Een gazon heeft water nodig om te leven. Als u niet in de gelegenheid bent uw gazon regelmatig te besproeien, kan een beregeningssysteem voor u een goede oplossing zijn. Dit systeem dient u vóór de aanleg van uw gazon aan te brengen. Er zijn tegenwoordig betaalbare kant-en-klaar systemen in de handel, die u makkelijk zelf kunt installeren. U kunt tevens gebruik maken van een bedrijf, die deze systemen levert en ook aanlegt. Dit systeem bepaalt middels een computerprogramma wanneer en hoeveel water moet worden gedoseerd.
TERUG NAAR BOVEN


 

Vraag 8

Indien men tuinverlichting wil aanleggen, moet men hier dan ook al tijdens de voorbereiding aan denken?

Ja, maar dit mag u alleen doen, als er gebruik wordt gemaakt van een zwakstroomsysteem. Bij 220 volt verlichting dient dit beslist door een installateur te worden gedaan. Als het gazon nog niet is aangelegd, is het mogelijk een kabel ondergronds aan te leggen. De kabel moet echter minimaal op 50 centimeter diepte te liggen.
TERUG NAAR BOVEN


 

Vraag 9

Wat is de pH waarde en waarvoor dient hij?

De afkorting pH staat voor ‘potentieel Hydrogeen’ (waterstof). Deze waarde geeft de zuurgraad van de grond aan, die de voedingsstoffen van de planten opnemen. De pH-schaal loopt van 1 tot 14. Grond met een waarde van onder de 7 wordt ‘zuur’ genoemd, exact 7 heet ‘pH-neutraal’ terwijl een waarde boven de 7 ‘alkalisch’is. Een gazon prefereert een waarde, die schommelt tussen 5,5 en 7,5. Voor het vaststellen van de pH-waarde zijn allerlei producten ontwikkeld, die u bij de tuinvakhandel kunt aanschaffen. Raadpleeg voor het bepalen van de pH-waarde vraag 10.
TERUG NAAR BOVEN


 

Vraag 10

Waarom is het belangrijk de grond vóór aanleg te onderzoeken en indien nodig te verbeteren?

Het analyseren van de grond is noodzakelijk om eventuele tekortkomingen op te lossen. Middels grondanalyses kunt u snel vaststellen of uw tuin juist zanderig of kleiachtig is, of de pH waarde goed is en of er genoeg organische stof in voor komt. In veel gevallen kunt u een dergelijke analyse laten uitvoeren bij uw tuinvakhandel. Indien u een representatief monster maakt afkomstig van verschillende plekken uit uw tuin, kunt u na een analyse snel inzicht krijgen, wat uw tuin (eventueel) tekortkomt. Bij een te zware, kleverige grond dient u zand en kalk toe te voegen. Een te lichte, waterdoorlatende grond wordt juist meer gestabiliseerd door turf of potgrond toe te voegen. Een kalkhoudende grond vraagt om potgrond, terwijl een te ‘zure’ grond juist met kalkmeststof op peil wordt gebracht; door kalk te strooien stijgt de pH-waarde. Deze kalkmeststof is te leveren als stuifvrij poeder of als handige korrel. Wanneer de pH-waarde op peil is kunt u met een gerust hart uw gazon aanleggen.
TERUG NAAR BOVEN


 

Vraag 11

Waarom dient men juist een graszaadmengsel te gebruiken?

Elke grassoort die bij het aanleggen van een gazon wordt gebruikt heeft goede, maar ook minder goede eigenschappen. Belangrijke goede eigenschappen zijn b.v. ziekteresistentie, probleemloos te betreden, ongevoelig voor vorst, gedijt goed in de schaduw, groeit langzaam(dus minder maaien). Door het samenstellen van een mengsel, waarin een ideale mix van goede eigenschappen wordt verkregen, worden risico’s op tegenvallende resultaten geminimaliseerd. Bij kwaliteitsmerken zijn voor u al de beste mengsels geselecteerd en verpakt. U hoeft alleen nog maar het mengsel te kiezen, die het best bij het gebruik van uw gazon past(zie vraag&antwoord blz. 6).
TERUG NAAR BOVEN


 

Vraag 12

Wat zijn de belangrijkste grassoorten en wat zijn hun voor- en nadelen?

De volgende vijf grassoorten worden in de meeste mengsels toegepast?

Engels Raaigras

Komt snel op, kan zeer goed tegen betreding, heeft een blad met een grove structuur, groeit snel, moet vaak worden gemaaid, besproeid en bemest worden. Engels Raaigras kan slecht tegen schaduw. Deze grassoort wordt veel in speel- en sportgazons toegepast.

Roodzwenkgras

Heeft een lange levensduur, een blad met een fijne structuur, groeit langzaam en kan kort gemaaid worden. Roodzwenkgras wordt m.n. in siergazons toegepast.

Roodzwenkgras met fijne uitlopers.

Groeit zeer langzaam, vormt een dichte en volle zode, kan goed tegen betreding en goed tegen schaduw, kan goed tegen ziltige lucht en gaat lang mee. Roodzwenkgras met fijne uitlopers wordt o.a. in mindermaaigazon® en schaduwmengsels toegepast.

Veldbeemdgras

Bezit een zeer sterk wortelgestel, kan dus goed tegen intensieve betreding, kan goed tegen droogte, is duurzaam en groeit relatief langzaam. Veldbeemdgras wordt in vrijwel alle mengsels toegepast

Struisgras

Kan zeer goed tegen kort maaien, heeft een lange levensduur, is fijnbladig van structuur. Struisgras wordt m.n. gebruikt in siergazon mengsels.
TERUG NAAR BOVEN


 

Vraag 13

Het water zakt te snel in de grond weg, hoe kan dit?

De grond is te zanderig en laat daarom te veel water door. Het waterniveau ligt onder het wortelgestel. Om dit probleem op te lossen, dient u enkele liters turfstrooisel per m² door de grond te mengen. Ook het opbrengen van een dun laagje natuurcompost kan dit probleem oplossen of voorkomen.
TERUG NAAR BOVEN


 

Vraag 14

De grond scheurt direct nadat hij opdroogt, waarom?

Dit wordt veroorzaakt door een te kleihoudende samenstelling van de grond, die in het voorjaar moeilijk opwarmt. Klei houdt overigens water en meststoffen wel goed vast. Om bovenstaand probleem op te lossen dient men zand(voor de structuur) en kalkmeststof(voor de juiste zuurgraad) op de klei toe te passen. Dit levert ook een beter bewerkbare grond op.
TERUG NAAR BOVEN


 

Vraag 15

Wat is een zaaibed?

Een zaaibed is het laatste stadium voor de definitieve inzaai van het gazon. De bodem moet goed geëgaliseerd zijn, en ontdaan zijn van stenen, onkruid, afval enz. De grond dient fijn van structuur(geen klontvorming), goed geplet en goed vlak te zijn. De gazonzaden kunnen zo goed over het zaaibed kunnen worden verdeeld, waardoor een gelijkmatige verdeling ontstaat en kieming ongestoord kan plaatsvinden.
TERUG NAAR BOVEN


 

Vraag 16

Waarvoor dient een afbakeningslijn?

Om uw gazon goed af te bakenen, rond bomen, naast muren, paden heuvels en de border kunt u het beste een smal geultje van ca. 0,5 cm graven waarin u een kleine streep van zaden kunt inzaaien. Hierdoor ziet u haarscherp waar de rand van het gazon lopen gaat. U kunt uw gazon ook afbakenen m.b.v. een klinker of een waaltje op de hoogte van het zaaibed. Hier kunt u tijdens het maaien de wielen van de maaimachine over heen laten lopen, zodat u niet apart nog de kantjes hoeft te knippen.
TERUG NAAR BOVEN


 

Vraag 17

Hoe te zaaien, en met wat?

Het handmatig zaaien is een zorgvuldige bezigheid en vereist een zekere souplesse. Zaai eerst de omtrek van het perceel, vervolgens zigzagsgewijs de binnenzijde. U dient het graszaad met scherpzand op te mengen; hierdoor voorkomt u hoopvorming van het zaad op het zaaibed. U kunt ook gebruik maken van zogenaamde ‘zaaidozen’. Dit vergemakkelijkt het zaaien van het graszaad aanmerkelijk. Op de achterzijde van elke zaaidoos staat met duidelijke illustraties, stapsgewijs aangegeven, hoe u dit het beste kunt doen.
TERUG NAAR BOVEN


 

Vraag 18

In welk jaargetijde kan men inzaaien?

Het beste resultaat wordt verkregen als er voldoende vocht aanwezig is en de grond enigszins is opgewarmd. Het voorjaar(april-mei) en het najaar(augustus-september) vormen de meest ideale inzaaiperiode. Overigens kunt u behalve tijdens vorst of extreme hitte het hele jaar door inzaaien.
TERUG NAAR BOVEN


 

Vraag 19

Hoeveel moet ik per vierkante meter inzaaien?

Hiervoor kunt u onderstaande schema’s raadplegen

Voor Speel-, Sier-, Schaduw- en Mindermaaigazon®(nieuwe inzaai):

Per 12,5 m²       250 gram

Per 25,0 m²       500 gram

Per 50,0 m²       1000 gram

Per 100,0 m²      2000 gram

       

Voor Gazonherstel(Rapide®):

Per 7,5 m² 150 gram                  

Per 15,0 m²       300 gram

Per 30,0 m²       600 gram

Per 60,0 m²       1200 gram
TERUG NAAR BOVEN


 

Vraag 20

In wil een mooie, onderhoudsarme grasmat. Wat moet ik gebruiken?

Er is een speciaal mengsel ontwikkeld onder de naam Mindermaaigazon®, waarvoor verschillende speciaal ontwikkelde componenten worden gebruikt(veldbeemdgras, roodzwenkgras en fakkelgras). Dit heeft geleid tot een zeer langzaam groeiend(40% minder maaien), sterk van structuur en weinig vocht behoevend mengsel. Niettemin ontstaat er snel een dichte, fijn gestructureerde grasmat, die eens per jaar met een langzaam werkende meststof dient te worden behandeld.
TERUG NAAR BOVEN


 

Vraag 21

Ik wil een onderhoudsarme grasmat waarop ik mijn kinderen zorgeloos kan laten ravotten. Wat moet ik gebruiken?

Een grasmat, die helemaal niet hoeft te worden gemaaid bestaat niet. Onderhoud is altijd noodzakelijk. Om goed bestand te zijn tegen intensieve betreding(ravotten) moet een mengsel altijd Engels raaigras bevatten. (sportveldmengsels en speelgazons zijn hier in principe op gebaseerd) Een dergelijk gazon kan pas na zo’n twee maanden intensief worden betreden, de maaifrequentie ligt wat hoger en vergeet niet het gazon regelmatig te bemesten. Dit levert niet alleen een sterke, maar ook een mooie mat op.
TERUG NAAR BOVEN


 

Vraag 22

Mijn grasmat(of een deel er van) komt in de schaduw te liggen. Wat moet ik gebruiken?

In de schaduw van bomen, haagconiferen of een muur dient u een speciaal hiervoor geschikt mengsel te gebruiken. Dit mengsel vormt de basis van o.a. siergazon en schaduwgazon.
TERUG NAAR BOVEN


 

Vraag 23

Wat kan ik het beste op heuvels en glooiingen inzaaien.

E.e.a. hangt natuurlijk ook af van de steilheid van de in te zaaien heuvel. U kunt het beste gewoon een sterk mengsel gebruiken, b.v. speelgazon. In ieder dient de component veldbeemdgras in voldoende mate aanwezig te zijn. Bij het maaien van een heuvel kunt u het beste gebruik maken van een grasmaaimachine op een luchtkussen.
TERUG NAAR BOVEN


 

Vraag 24

Ik heb een vakantiewoning in een warm land(b.v. Frankrijk of Spanje). Wat moet ik gebruiken?

Het is in dit geval verstandig om ter plekke in een tuincentrum een pakje graszaad te kopen, omdat deze mengsels bevatten die precies op de plaatselijk omstandigheden zijn toegerust. In ieder geval zal de component rietzwenkgras aanwezig moeten zijn.
TERUG NAAR BOVEN


 

Vraag 25

Wij hebben een hond en/of barbecuen graag, kan ik dan ook een grasmat aanleggen?

Uw keuze moet mede worden bepaald door het formaat en het enthousiasme van uw viervoeter. Als hij een sterke behoefte heeft aan rennen, dient u een sterk gazon aan te leggen, bij voorkeur een speelgazon. Deze bevat o.a. raaigras, dat tegen een stootje kan en snel kan herstellen. Ook v.w.b. barbecuen of andere activiteiten op het gazon dient een sterk mengsel, waarin de optimale eigenschappen zijn samengebracht, te worden ingezaaid.
TERUG NAAR BOVEN


 

Vraag 26

Wanneer moet ik voor het eerst maaien?

Dit dient te gebeuren als het gras een hoogte heeft bereikt van ca. 10cm. Stel uw grasmaaier tijdens de eerste maaibeurt in op 6 à 7 cm. Bij de tweede maaibeurt(uw gras is weer ca. 10cm lang) kunt u uw grasmaaier instellen op 4 à 5 cm. Let er wel op, dat de messen van uw grasmaaier scherp zijn, zo voorkomt u het zgn. scheuren van het grasblad en ‘geelvorming’ van uw gazon. Het maaiafval moet direct van het gazon worden verwijderd, om vervilting te voorkomen.


TERUG NAAR BOVEN


 

Vraag 27

Hoe en vanaf wanneer kan ik het beste onkruid verwijderen, zonder het gazon te beschadigen?

De meeste onkruiden zullen na veelvuldig maaien en regelmatig bemesten vanzelf verdwijnen. Geïsoleerde onkruiden zoals paardenbloem en boterbloem dienen handmatig te worden verwijderd met een mes of speciale onkruidsteker tenzij u besluit een speciale onkruidbestrijder toe te passen(in de periode mei-augustus), eventueel in combinatie met een gazonmeststof. Let er echter wel op, dat het gazon minimaal één jaar oud moet zijn, alvorens u het onkruid met dit product kunt bestrijden.
TERUG NAAR BOVEN


 

Vraag 28

Is rollen nodig, en hoe doe je dat?

Alleen na het zaaien en de eerste maaibeurt is het nodig om op uw grond of gazon een roller te gebruiken. Een dergelijk apparaat kunt u eenvoudig huren bij uw tuinvakhandel. De rollers die met water gevuld worden zijn het gemakkelijkst toe te passen.
TERUG NAAR BOVEN


 

Vraag 29

Hoe kies ik een geschikte maaimachine?

Afhankelijk van de grootte van het te maaien oppervlak kunt u kiezen tussen een handmaaier of een gemotoriseerde grasmaaimachine. Als een terrein glooiende gedeeltes heeft verdient het de aanbeveling een luchtkussen maaier aan te schaffen. Voor sier-, schaduw- en mindermaaigazons® kunt het best een kooimaaier gebruiken, terwijl voor een speelgazons het best een cirkelmaaier kan worden gebruikt.
TERUG NAAR BOVEN


 

Vraag 30

Wat houdt het groene label op een graszaad doos in?

Dit label wordt verstrekt door de NAK(Nederlandse Algemene Keuringsdienst), een onafhankelijke instantie, die er op toe ziet, dat de graszaden, die u als consument kunt kopen, aan de hoogst mogelijke eisen voldoet. Alleen wanneer tijdens uitgebreid laboratoriumonderzoek wordt vastgesteld, dat vrijwel alle zaden kiemen komt het desbetreffende product op de markt. Dit alles zorgt ervoor, dat u altijd een kwalitatief hoogwaardig product koopt. Op het NAK-label staat naast een plomberingsnummer ook een uiterste bruikbaarheidsdatum afgedrukt.
TERUG NAAR BOVEN


 

Vraag 31

Hoe kort moet het gras worden gemaaid?

Te kort maaien is nooit goed! Hierdoor verdwijnt de voedingsreserve van het grasplantje. Dit kan tot groeistoornissen, vergeling en mosvorming leiden. Hieronder staan een aantal veel voorkomende situaties met bijbehorende maaihoogtes vermeld.

Speelgazon, Rapide®

Een speelgazon of Rapide mag nooit korter dan 3 cm worden afgemaaid. Ideaal is een hoogte van 4 cm

Siergazon, Schaduwgazon

Bovengenoemde gazontypes dienen op ca. 2 cm te worden afgemaaid.

Pas ingezaaid gras

Pas ingezaaid gras(jonger dan 2 maanden) moet wat hoger worden afgemaaid. Het wortelgestel moet zich eerst goed ontwikkelen. Pas dan is het gazon sterk genoeg om op normale lengtes te worden afgemaaid

Droogte

Ook bij droogte is het af te raden om het gras kort af te maaien. De wortels dienen dan optimaal gebruik te kunnen maken van voedingsreserves vanuit het blad. Bij te kort afmaaien verdwijnen deze voedingsreserves juist.
TERUG NAAR BOVEN


 

Vraag 32

Hoe kan ik een bestaand gazon herstellen zonder hem opnieuw te moeten aanleggen?

U kunt dit doen door de volgende handelingen stapsgewijs uit te voeren.

1.    Maai het gras kort af

2.    Strooi(indien nodig) een mosbestrijder over het gazon.

3.    Hark het dode mos(dit is na enkele dagen zwart geworden) uit uw gazon. Dit kan middels een verticuteerhark gebeuren. Zo wordt uw gazon optimaal belucht.

4.    Strooi gazonmeststof over uw gazon.

5.    Vul eventuele onregelmatige plekken(kuilen) op met natuurcompost.

6.    Zaai deze en andere kale plekken in met graszaad voor bijzaaien(b.v. Rapide®)

7.    Houdt deze ingezaaide plekken goed vochtig totdat de zaden volledig zijn ontkiemd

8.    Na enige tijd kunt u opnieuw bemesten.

U kunt uw hiervoor kant-en-klare gazonherstellers gebruiken.
TERUG NAAR BOVEN


 

Vraag 33

Wat is verticuteren?

Verticuteren is het verwijderen van mos en vilt en het doorsnijden van ondergrondse wortels. Met deze methode blijft de bovenlaag van het gazon luchtig; verstikking wordt op deze manier voorkomen. Er zijn speciale verticuteerharken in de handel. U kunt trouwens ook gemotoriseerde verticuteerharken bij uw tuinvakhandel huren.
TERUG NAAR BOVEN


 

Vraag 34

Wat is een langzaamwerkende meststof?

De bladontwikkeling van het grasplantje is voor zijn ontwikkeling afhankelijk van stikstof(N). Een snelwerkende meststof geeft in één klap alle voeding die in de meststof zit af. Het effect is maar kort merkbaar. Een langzaamwerkende meststof daarentegen geeft gedurende meerdere maanden voortdurend voeding af. Het fosfaat in de meststof dient voor een goede ontwikkeling van het wortelgestel, terwijl de kalium de celstructuur van de grasplant verbetert en beter bestand maakt tegen kou en droogte. Bij langzaamwerkende meststoffen is de kans op verbranding ook een stuk kleiner, de voedingsopname evenwichtiger en de kans op directe uitspoeling in de grond een veel geringer.
TERUG NAAR BOVEN


 

Vraag 35

Hoe kun je het gazon tegen mollen beschermen?

Mollen in de tuin zijn nauwelijks te voorkomen. De enige effectieve methode is het ingraven van kippengaas in de grond. Een vriendelijker methode is het planten van keizerskroonbollen. Hier hebben de mollen nl. een hekel aan.
TERUG NAAR BOVEN


 

Vraag 36

Hoe voorkom ik ziekte(n) in mijn gazon?

De meeste graszaadmengsels zijn resistent gemaakt tegen veel voorkomende ziekten. Ook goed onderhoud van uw gazon(water, bemesting, beluchting) verkleint de kans op het uitbreken van diverse ziekten. Het gebruik van eerst snel- en daarna langzaamwerkende meststoffen leidt tot een stabiele gezonde grasmat. Tijdens extreme droogte of warme dagen dient u het gazon niet te kort te maaien.
TERUG NAAR BOVEN


 

Vraag 37

TERUG NAAR BOVEN


 

Vraag 38

TERUG NAAR BOVEN